Pivovary / Řemeslné pivovary

Bucher Denwel navrhuje, vyrábí a instaluje široký rozsah specializovaného zařízení a dodává inženýrská řešení pro optimalizaci výrobních procesů v pivovarech.

Dodáváme pivovarská zařízení včetně kompletních filtrační a stabilizačních linek, odplynění vody, systémy úpravy koncentrace piva, karbonizace a nitrogenizace, dávkování, sterilní filtrace, pasterizace a CIP stanice. Zařízení integrujeme do spolehlivých, technologicky promyšlených celků studeného provozu pivovaru včetně dodávek procesní automatizace, instalace a zprovoznění.

Poskytujeme projekční podklady pro výběrová řízení, technologická řešení, studie proveditelnosti a audity, základní a prováděcí projekty. Dodáváme systémy průmyslové automatizace a vizualizace. Vyrábíme silové, řídicí a pneumatické rozvaděče.

Dodáváme nerezové armatury Kieselmann, procesní fotometry Optek pro stanovení zákalu, koncetrace a barvy, procesní a přenosné analyzátory Orbisphere pro stanovení koncentrace O2, CO2 a N2 a kompletní analýzu koncetrace plynů v obalu a filtry Donaldson pro filtraci kapalin, plynů a páry.

 

 

COLD BLOCK

Ruční, Poloautomatický, Automatický

- Kvasnicové hospodářství
Regenerace piva ze zbytkových kvasnic
Kvasný a ležácký sklep
Filtrace a přetlačné tanky
Odvzdušňování vody, blending, karbonizace
- CIP

Poskytujeme bezpečné a spolehlivé řešení Cold Block navržené pro váš pivovar. Bez ohledu na to, zda se jedná o manuální, poloautomatický nebo automatický systém, vždy získáte vynikající technologii zvyšující efektivitu vašeho provozu od prvního dne používání.

more information


 
 

INLINE AERATION / OXYGENATION

Ruční jednotka

- Micro bublinky
- Okamžité provzdušnění
- Sterilní filtrace vzduchu a páry

Vzduch / kyslík se dávkuje do mladiny prostřednictvím inline injektoru Bucher Denwel, který zajistí dokonalé rozpuštění dávkovaného plynu. Dosáhne se účinného a okamžitého nasycení mladiny s minimálním poklesem tlaku a bez ztrát dávkovaného plynu.

more information


 

 

INLINE AERATION / OXYGENATION

Automatická jednotka

- Okamžité provzdušnění
- Sterilní filtrace vzduchu a páry
- Řízení O2 analyzátorem

Vzduch / kyslík se dávkuje do mladiny inline injektorem Bucher Denwel, který zajistí dokonalé rozpuštění dávkovaného plynu a okamžité nasycení mladiny s minimálním poklesem tlaku. Provozní analyzátor koncentrace kyslíku řídí dávkování vzduchu / kyslíku pomocí přesného regulačního ventilu.

more information

   

YEAST PLANT

Propagace, Úchova, Dávkování

- Různé kmeny kvasinek
- Flexibilní konstrukce
- Nejvyšší hygienický standard

Vitální propagace kvasinek v jedné nebo více nádobách za sterilních podmínek. Jemná homogenizace a optimální provzdušňování. Ošetřování a úchova kvasinek. Přesné dávkování kvasinek do mladiny. Autolýza kvasinek a nádoby na likvidaci kvasinek.

more information

   

CERINOX® BR

Regenerace piva ze zbytkových kvasnic

- Krátká doba návratnosti
- Ekonomický systém s diafiltrací
- Vysoká kvalita získaného piva

CERINOX® je kompaktní crossflow filtrační zařízení vybavené keramickými trubkovými membránami. Zařízení se skládá ze dvou hlavních částí, filtrační jednotky a stanice CIP. Vysoká životnost membrán spolu s osvědčeným postupem založeným na 15 letech zkušeností vedou k spolehlivým systémům s velmi nízkými nároky na obsluhu a údržbu.

more information

   

přepojovací válce

Automatická jednotka

- Bezpečné přečerpání piva
- Automatické odstranění bublin vzduchu
- Mimimalizace výtrat

Odvzdušňovací válec bezpečně přečerpá pivo ze sklepa do filtru, nebo z PT k plnění a automaticky odvádí vzduchové bubliny. Když je odčerpávaný tank prázdný, odvzdušňovací válec se automaticky přepne na připravený plný tank a oxidace piva je tím minimalizována.

more information

   

M-Polynox MC 

Crossflow filtrace piva s polymerními membránami

- Průzračné pivo bez kvasinek
- Flexibilní systém pro různé druhy piv
- Jednoduchá obsluha

Spolehlivé řešení pro crossflow filtraci piva pomocí polymerních membrán. Použité technologie jsou zárukou vysokého výkonu, spolehlivosti, rychlé návratnosti investic.

more information

   

příprava Kg/PVPP

Kompaktní jednotka

- Zbytkový kyslík menší jak 30 ppb
- Úspora CO2 / N 2 
- Bezpečné a hygienické provedení

Nádoba pro přípravu křemeliny je vybavena vysokorychlostním míchadlem Bucher Denwel. Rychlá homogenizace a odvzdušnění suspenze s minimální spotřebou CO2 / N2. Zvýšená homogenita poskytuje rychlé naplavení filtru a vytvoření filtračního koláče; nízký obsah kyslíku zlepšuje chuťovou stabilitu konečného produktu.

more information


   

M-SYNOX BF

Kompaktní naplavovací svíčkový filtr

- Kompaktní design
- Plug & Play
- Svělý poměr cena výkon

M-SYNOX BF je mobilní naplavovací svíčkový filtr. Obsahuje patentovanou technologii filtračních svíček STABOX®. Lze jej provozovat s křemelinou nebo jinými pomocnými filtračními látkami k odstranění kvasinkových buněk, bakterií a osttaních nežádoucích částic.

more information

   

SYNOX 2.0® PF

Naplavovací svíčkový filtr

- Minimalizace ztrát před a po spuštění
- Minimalizace výtrat
Snížená spotřeba vody na sanitaci

SYNOX 2.0® představuje vynikající hodnotu naplavovacích svíčkových filtrů v hygienickém provedení s vysokou účinností a spolehlivostí filtrace.

more information

   

SYNOX 2.0® PS

Naplavovací stabilizační filtr

- Spolehlivá stabilizace piva
- Mininální ztráty PVPP
- Snadná obsluha

Synox 2.0® PS taktéž využívá robustní a spolehlivé patentované svíčky STABOX®. Vychízí z dvou desetiletí pozitivních zkušeností se svíčkovými filtry. Nový a patentovaný vstupní rozdělovač JETCONTROL® 2.0 umožňuje optimální regulaci průtoku.

more information

   

SECUROX® BF

Pouzdro pro filtrační elementy 

- Dvoukomorová konstrukce
Spolehlivé zadržování částic
- Ú
činný zpětný proplach

SECUROX® BF je nerezové hygienické pouzdro pro filtrační elementy. Jeho jedinečná dvoukomorová konstrukce umožňuje účinnou sanitaci filtračních elementů na konci filtračního cyklu.

more information

   

Dávkovací stanice

Kompaktní jednotka

- Velký rozsah dávkování
Zásobníky s míchadly
​- Přesné a spolehlivé dávkování

Dávkovací stanice Bucher Denwel je řešením na klíč pro kontinuální automatické dávkování jednoho a více aditiv do nápojů, vody nebo sanitačních roztoků.

more information

   

CARBOBLENDER

Automatická jednotka

- Okamžité nasycení CO2 
- Důmyslné řízení dvou dávkovacíc ventilů
- Analyzátory Alkoholu/Extraktu a CO2 

Carboblender je určen pro přesnou a spolehlivou úprau koncetrace piva s následnou karbonizací v jednom provozním kroku.

more information

   

Odplynění vody

Za studena

- Zbytkový kyslík pod 10 ppb
- Karbonizace odplyněné vody 
- Energeticky úsporné 

Jednotka pro odplynění je navržena pro efektivní a spolehlivé odvzdušnění vody. Kolona je vyplněna strukturovanou výplní, která tvoří velkou plochu pro kontakt plynné a kapalné fáze, díky čemuž lze odstranit kyslík na velmí nízké koncentrace.

more information

              

Za studena pod vakuem

- Zbytkový kyslík pod 10 ppb
- Nízká spotřeba CO2/N2
- Energeticky úsporné 

Odvzdušňovací kolona pracuje pod vakuem, což snižuje rozpustnost plynů ve vodě. Spotřeba stripovacího plynu je proto výrazně nižší ve srovnání s jednotkou pracující za atmosférického tlaku. Konečná koncentrace kyslíku je nižší než 10 ppb.

more information

   

ODPLYNĚNÍ VODY

Za horka

- Zbytkový kyslík pod 10 ppb
Až 95% rekuperace tepla
​- Kompakní kolona

Jednotka pro horké odplynění je navržena pro efektivní a spolehlivé odvzdušňování vody včetně dezinfekce. Voda se zahřívá na vysokou teplotu a po odplynění se ochladí zpět na velmi nízkou teplotu.

more information

   

ODPLYNĚNÍ VODY

Membránová jednotka

- Zbytkový kyslík pod 10 ppb
- Předfiltrace vody
​- Flexibilní kapacita

Membránový kontaktor obsahuje tisíce mikroporézních hydrofobních dutých vláken. Tvoří velký vnitřní povrch zajišťující maximální kontaktní plochu mezi plynem a kapalinou. Velký rozdíl parciálního tlaku vytlačuje kyslík z kapaliny.

more information

   

INLINE karbonizace

Mobilní ruční jednotka

- Micro bublinky
- Okamžité nasycení
- Hygienické provedení 

CO2  se dávkuje do nápoje prostřednictvím inline injektoru Bucher Denwel, který zajistí dokonalé rozpuštění dávkovaného plynu. Dosáhne se účinného a okamžitého nasycení nápojů s minimálním poklesem tlaku a bez ztrát dávkovaného plynu.

more information

   

INLINE KARBONIZACE

Poloautomatická jednotka

- Micro bublinky
- Okamžité nasycení
- Řízeno poměrem průtoků

Jednotka je určena pro kontinuální karbonizaci nápojů kde množství dávkovaného CO2 je řízeno na konstatní poměr průtoků. Docází k okamžitému nasycení nápojů bez ztrát dávkovaného plynu.

more information

   

INLINE KARBONIZACE

Automatická jednotka

- Micro bublinky
- Okamžité nasycení
- Řízeno analyzátorem CO2

Jednotka je určena pro kontinuální karbonizaci nápojů kde množství dávkovaného CO2 je řízeno provozním analyzátorrem koncetrace CO2.

more information

   

KARBONIZACE/Nitrogenizace

Vysoká koncentrace

- Pro všechny typy nápojů 
- Přesné sycení CO2/N2 
- Integrované chlazení a CIP 
- Přímé napojení na plnicí linku 

Karbonizace/NItrogenizace je určena pro sycení nápojů CO2/N2 ve volitelné koncetraci. Integrované chlazení umožní široký rozsah dosahovaných koncetrací obou plynů.

more information

   

INLINE Nitrogenizace

Ruční jednotka

- Micro bublinky
- Okamžité nasycení
- Hygienické provedení 

N2  se dávkuje do nápoje prostřednictvím inline injektoru Bucher Denwel, který zajistí dokonalé rozpuštění dávkovaného plynu. Dosáhne se účinného a okamžitého nasycení nápojů s minimálním poklesem tlaku a bez ztrát dávkovaného plynu.

more information

   

INLINE NITROGENIZACE

Automatická jednotka

- Micro bublinky
- Okamžité nasycení
- Řízeno analyzátorem N2

Jednotka je určena pro kontinuální nitrogenizaci nápojů kde množství dávkovaného N2 je řízeno provozním analyzátorrem koncetrace N2.

more information

    

   

INLINE NITROGENIZACE

Vysoká koncetntrace

- Lavinový efekt
Dlouhodobá stabilita krémové pěny
- Přesné dávkování N2

Inline nitrogenizace s vysokou koncentrací zajišťuje efektivní dusíkování nápojů pomocí hydrofobních membrán z dutých vláken s konečnou koncentrací dusíku až 80 ppm.

more information

   

DE-ALCONOX B

Dealkoholizace

- Zpracování při nejnižších teplotách (39 °C)
- Dealkoholizace až na <0,02 % obj.
- Vhodné pro filtrované i nefiltrované pivo.

Dealkoholizační zařízení je navrženo tak, aby vyrábělo vysoce dealkoholizované pivo i rektifikovaný alkohol s minimálními negativními vedlejšími účinky na kvalitu piva.

more information

   

hard seltzer

Continuous Unit

- Průběžná a přesná výroba míchaných nápojů
- Bez potřeby úchovných nádob
- Okamžité přepnutí s minimálními ztrátami
- Množství individuálních receptur

Hard Seltzers a další RTD jsou nápoje na míru, které jsou kontiniuálně míchány podle receptury výrobce. Kontinuální jednotky Hard Seltzer nabízejí výrobu "Just in Time" bez potřeby velkých skladovacích nádob.

more information

   

PRŮTOKOVÝ PASTER

Automatická jednotka

- Přesné řízení teploty 
- Konzistentní pasterace
​- Rekuperace teplat až 96%

Jednotka navržena pro bezpečné a spolehlivé tepelné ošetření piva se zachováním původní chutě nápoje.

more information

   

STEFINOX

Sterilace piva za studena

Standardizované zařízení pro snadnou instalaci
Maximální bezpečnost a životnost elementů
- Test integrity

Jednotka umožňuje flexibilní a snadno integrovatelné řešení pro malé až středně velké pivovary. Studená sterilní filtrace před stáčením je alternativou k průtokové pasterizaci.

more information

           
   

CIP

Mobilní jednotka

Tři velikosti nádob na louh a kyselinu
Pro sanitaci nádrží, potrubí a technologie
- Automatická regulace teploty

Mobilní jednotka CIP spolehlivě sanituje napojenou technologii. Obsahuje ventily CIP, takže není nutné přepojovat potrubí a vzorkovací ventil pro kontrolu koncentrace během sanitace.

more information

   

CIP

Kompaktní jednotka

- Jednoliniové provedení 
Automatická sekvence CIP
Optimální čisticí výkon

Kompaktní jednoliniová jednotka CIP zajišťuje čištění potrubí, nádrží a procesní technologie v pivovaru . Obsahuje izolované nádoby na louh a neizolované nádoby na kyselinu a vodu. Automatická sekvence CIP s definovanou teplotou, průtokem nebo tlakem.

more information

   

CIP

Stanice

- Provedení na klíč
- Automatické sanitační programy 
- Bezpečná a účinná sanitace

Plně automatická CIP stanice pro bezpečnou, spolehlivou a efektivní sanitaci výrobní technologie Obsahuje zásobní nádrže na čisticí roztoky včetně regenerované vody.

more information

 

 

ENGINEERING

- Basic a Detailed Engineering
- Studie proveditelnosti 
- Dokumentyce pro výběrový řízení 
- Technické a technologické audity
- Procesní automatizace

Poskytujeme široký rozsah engineerigových služem včetně technciké podpory a  servisu. Dodáváme  sofistikovaná automatizační řešení kompletních technologických procesů.

more information© 2023, Bucher Denwel, spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑