Procesní jednotky

Promyšlený design vychází z podrobné znalosti procesu, definice technických parametrů a zvážení možných variant řešení. Pečlivý výběr vhodných komponentů odpovídá požadavkům na bezpečnost, hygienu a garantovaný výkon navrženého zařízení. Následuje 3D vizualizace celého zařízení včetně rozměrů, umístění a integrace do stávající výroby. Vizualizace současně umožňuje vzájemnou jednoduchou komunikaci a případné připomínky mohou být jednoduše vyřešeny v úvodní fázi projektu.

Naše moderní výrobní a montážní zázemí je umístěno v České republice, v zemi s dlouhou tradicí a historií průmyslové výroby. Zkušení pracovníci a průběžná kontrola kvality zajišťuje, že navržené řešení se stane spolehlivým zařízením.

Všechny naše zákazníky zveme na účast při zkouškách FAT (Factory Acceptance Test), kdy je potvrzena shoda vyrobeného zařízení s definovanou specifikací. Účastníci zkoušek se navíc seznámí se základním nastavením a obsluhou zařízení.

V průběhu instalace a uvedení do provozu se z projektu stává řešení na klíč. Náš tým zkušených techniků a vysoce kvalifikovaných procesních inženýrů otestují všechny funkce, optimalizují nastavení a výkon zařízení, proškolí obsluhu a údržbu.

PROVZDUŠŇOVÁNÍ MLADINY

Jednotka Inline Provzdušňování mladiny je navržena pro přesné a nepřetržité provzdušňování / oxygenaci mladiny. Injektor DENWEL zajišťuje nejúčinnější a okamžité rozpuštění plynu pouze s minimálním poklesem tlaku, bez ztráty plynu a v kompletně s hygienickém provedení.

Automatické provzdušňování        
Množství dávkovaného kyslíku / vzduchu je automaticky řízeno podle nastaveného poměrů průtoku nebo konečné koncentrace

více informací (EN)

Ruční provzdušňování
Množství dávkovaného kyslíku / vzduchu se nastavuje ručním regulačním ventilem.

více informací (EN)

   

ZAKVAŠOVÁNÍ MLADINY

Jednotka pro zakvašování mladiny je navržena pro přesné kontinuální nebo šaržové dávkování suspenze kvasnic do mladiny.

Kvasnicové hospodářství        
Množství dávkovaných kvasinek je automaticky řízeno podle nastaveného průtokového poměru, konečné koncentrace nebo objemu mladiny.

více informací (EN)

   

PŘÍPRAVA KŘEMELINY nebo PVPP

Nádoba pro přípravu křemeliny je vybavena vysokorychlostním míchadlem DENWEL. Rychlá homogenizace a odvzdušnění suspenze s minimální spotřebou CO2 / N2. Zvýšená homogenita poskytuje rychlé naplavení filtru a vytvoření filtračního koláče; nízký obsah kyslíku zlepšuje chuťovou stabilitu konečného produktu.

více informací (EN)

   

AUTOMATICKÝ PŘERAŽEČ

Odvzdušňovací válec bezpečně převádí pivo ze sklepa do filtru nebo BBT k plnění a automaticky odvádí vzduch.Průtokem válcem se z piva uvolňují vzduchové bubliny a odvádějí se pneumatickým ventilem.Když je připojený tank prázdný, odvzdušňovací válec se automaticky přepne na připravený plný tank a oxidace piva je minimalizována.

více informací (EN)

   

ODPLYNĚNÍ VODY

Studené odplynění vody
Jednotka pro odplynění je navržena pro efektivní a spolehlivé odvzdušňování vody.Kolona je vyplněna strukturovanou výplní, která tvoří velkou plochu pro kontakt plynné a kapalné fáze, díky čemuž lze odstranit kyslík na hladiny pod 10 ppb.

více informací (EN)

Studené odplynění vody s vakuem
Odvzdušňovací kolona pracuje pod vakuem, což snižuje rozpustnost plynů ve vodě. Spotřeba stripovacího plynu je proto výrazně nižší ve srovnání s jednotkou pracující za atmosférického tlaku. Konečná koncentrace kyslíku je menší než 10 ppb.

více informací (EN)

Horké odplynění vody
Jednotka pro horké odplynění je navržena pro efektivní a spolehlivé odvzdušňování vody včetně dezinfekce. Voda se zahřívá na vysokou teplotu a po odplynění se ochladí zpět na velmi nízkou teplotu. Rekuperace energie dosahuje až 95%, kyslík v úrovni pod 5 ppb. Žádné vakuum ani další nádoby se nevyžadují.

více informací (EN)

Membránové odplynění vody
Membránový kontaktor obsahuje tisíce mikroporézních hydrofobních dutých vláken. Tvoří velký vnitřní povrch zajišťující maximální kontaktní plochu mezi plynem a kapalinou. Plynný CO2 / N2 se aplikuje na vnitřní část dutých vláken a je vytažen vakuem. Voda teče proti proudu na vnější straně vláken. Velký rozdíl parciálního tlaku vytlačuje kyslík z kapalné fáze.

více informací (EN)

     

ÚPRAVA KONCENTRACE A KARBONIZACE

Jednotka Carboblender je určena pro přesné a kontinuální dávkování odvzdušněné vody a sycení piva. Dva paralelní ventily různé velikosti řídí přesné dávkování odvzdušněné vody.

více informací (EN)

   

KARBONIZACE

Jednotka pro karbonizaci je navržena pro přesné a nepřetržité sycení piva a jiných nápojů. Injektor DENWEL zajišťuje nejúčinnější a okamžité rozpuštění CO2 s minimálním poklesem tlaku a bez ztráty plynu a chutí.

Automatická karbonizace
Množství dávkovaného CO2 je automaticky řízeno podle nastaveného průtokového poměru nebo konečné koncentrace.

více informací (EN)

Poloautomatická karbonizace 
Množství CO2 se nastavuje ručním regulačním ventilem. Integrované čerpadlo s tlakovým udržovacím ventilem udržuje požadovaný tlak pro sycení oxidem uhličitým. Pro průtok piva lze použít bypass.

více informací (EN)

Mmobilní ruční karbonizace
Množství dávkovaného CO2 se nastavuje ručním regulačním ventilem.

více informací (EN)

   

NITROGENIZACE

Jednotka Inline Nitrogenizace je navržena pro přesnou a kontinuální nitrogenizaci piva a jiných nápojů. Injektor DENWEL zajišťuje nejúčinnější a okamžité rozpuštění N2 pouze s minimálním poklesem tlaku a bez ztráty plynu a chutí.

Membránová nitrogenizace
Jednotka pro vysoké sycení je navržena pro nepřetržité dávkování a rozpouštění dusíku v pivu. Membránový kontaktor zajišťuje okamžité a úplné rozpuštění N2. Mobilní jednotka s integrovaným čerpadlem umožňuje efektivní sériovou výrobu.

více informací (EN)

Automatická nitrogenizace
Množství dávkovaného N2 je automaticky řízeno podle nastaveného průtokového poměru nebo konečné koncentrace.

více informací (EN)

Mobilní ruční nitrogenizace
Množství N2 se nastavuje ručním regulačním ventilem.

více informací (EN)

   

DÁVKOVACÍ STANICE

Dávkovací stanice DENWEL je řešením na klíč pro nepřetržité a automatické dávkování jedné nebo několika přísad do hlavního proudu. V závislosti na aditivních vlastnostech, rozsahu dávkování a požadovaném tlaku se použijí membránová, peristaltická, rotační nebo odstředivá čerpadla.

více informací (EN)

   

PRŮTOKOVÝ PASTER

Navrženo pro bezpečné a spolehlivé ošetření produktu, DENWEL poskytuje automatizované řešení zajišťující stálou kvalitu pasterizace. Jednotka pro pasterizaci je navržena pro bezpečné a spolehlivé tepelné zpracování nápojů. Při redukci škodlivých mikroorganismů je používáno jednotné a šetrné ošetření, aby se zachovala původní chuť a vzhled nápoje.

více informací (EN)

   

CIP STANICE

DENWEL CIP stanice je plně automatický systém naprogramovaný tak, aby bylo dosaženo optimálního čištění celé výrobní linky. Zahrnuje kompletní sadu zařízení pro CIP, včetně nádrží na zpětně získanou vodu, kyseliny a horké louhy, čerpadla, výměníky tepla, ventily a přístroje, jako jsou převodníky vodivosti a průtoku.

více informací (EN)© 2021, DENWEL, spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑